Adress:
Lena Wingren
Stentorp
61197 Stigtomta

Tel +46-736297773


Log on

Aktuella krig 1700 - 1814

Aktuella krig

Stora nordiska kriget 1700 – 1721

Slaget vid Stäket 13/8 1719 - Södermanlands Regemente hindrar den ryska armen att inta Stockholm

Hattarnas krig mot Ryssland 1741 - 1743

Sverige vill återvinna landområden i sydöstra Finland som förlorades i det stora nordiska kriget. Sverige dåligt förberedda många soldater förloras.

Pommerska kriget 1757 - 1762

Allians med flera europeiska länder, hopp om att vinna tillbaka landområden i Pommern som förlorades i stora nordiska kriget.

Gustav III ryska kriget 1788 – 1790

Kungen ville stärka sina inrikes positioner genom att återvinna landområden som förlorades i Stora Nordiska Kriget

Gustav IV Adolfs krig mot Napoleon 1805 – 1807

Flera länder går samman för att besegra Frankrike under Napoleon utan att lyckas

Kriget mot Ryssland 1808 – 1809

Sverige förlorar hela Finland. Tuffa strider hårda långa marscher.

”Fänrik Ståhls sägner”

Kriget mot Napoleon 1813 – 1814

Allierade länder. Sverige får Norge som Danmark tvingas avstå.

About cookies User: Visitor Modified: 25 december 2021 Copyright © 2015 Lena Wingren. All Rights Reserved