Adress:
Lena Wingren
Stentorp
61197 Stigtomta

Tel +46-736297773


Log on

Claes och Brita Maja familj

Claes Pehrsson/Gunns föräldrar Britta MajaLundmarks föräldrar

Claes och Brita är föräldrar till Per, alltså min farfars farfars far och mor.

Claes Jonas Pehrsson Wik

* 16 nov 1791 Övre Släntbacken soldattorp Östra Vingåker
+ 16 nov 1865 Övre Släntbacken soldattorp Östra Vingåker

Föds som äldsta sonen till soldaten Pehr Wik och hans hustru Ulrika vid Släntbacken i Östra Vingåker. Här växer han upp och får ytterligare fyra syskon.

Claes lämnar hemmet någon gång i tonåren för att försörja sig själv. Svårt att tyda kyrkboken vad gäller både årtal (1807 alt.-09?) och var han tar vägen.
Husförhör från Släntbacken 1800-1812 Övre Släntbacken. Fotograferat av mig april 2017.

Troligen försörjer han sig som dräng på några olika gårdar i trakten. Kanske han under den här tiden träffar Brita Maja Lundman som piga på någon av gårdarna. Ett vanligt sätt att börja ett förhållande på den här tiden.

Brita Maja Lundman Magnusdotter

*  3 dec   1794  Stengaveln soldattorp Östra Vingåker
+ 9 mars 1866  Släntbacken soldattorp Östra Vingåker

Dotter till soldat Magnus Lundman och hustru Kerstin Jansdotter. Allt tyder på att Brita var deras enda barn. Hon bor med föräldrarna vid Stengaveln fram till 1809 då fadern dör. Därefter tjänar hon troligen som piga på gårdar i socknen*.


Husförhör från Stengaveln 1800-1812
Sex år senare när hon ska ingå äktenskap återfinns hon som piga på gården Långviken.

* Vissa kyrkböckerna är mer svårlästa än andra. De böcker jag letat i från den här församlingen, speciellt i början av 1800-talet har varit svårtydda.

Claes och Brita

Claes och Brita vigs 19 dec 1815 i Ö.Vingåker.

De nygifta paret flyttar till Gunnvikens soldattorp, Sköldnäs rote i V.Vingåker. Här börjar Claes sin första soldattjänst nr 228 vid Södermanlands regemente, 1:a Majorens kompani och får då efternamnet Gunn eller Gund.
De bor här i nästan tio år och de första fyra barnen är födda här. Maja Stina född -16, Claes Gustav född -18 (blir bara två år), Ulrika Eleonora född-21 , Per Fredrik född -23.
 

 
Foto på Övre Släntbacken. Årtalet inte angivet men troligtvis tidigt 1800-tal. Källa Evert Wahlbergs arkiv.

På våren 1824 flyttar de till Släntbacken i Ö.Vingåker där Claes är född och uppvuxen. Nu övertar han soldattjänsten efter sin far vid soldattorp nr 217 vid Södermanlands regemente, Vingåkers kompani.
Ytterligare fyra barn föds vid Släntbacken. Johanna -25, Carl Magnus -28, Lars Johan -32, Claes Albert -35.

Claes föräldrar Pehr och Ulrika, kommer att bo kvar vid Släntbacken så länge de lever vilket är cirka tjugofem år till. Antagligen bor de i en egen undantagsstuga. Under några år på 1830-talet bor även Britas mamma Kerstin här. Hon flyttar sedan till fattigstugan där hon bir kvar livet ut. 
Tre generationer av samma familj bodde alltså här samtidigt. Man får anta att de hjälpte varandra på olika sätt. Säkert bra att i livets olika skiften att finnas för varandra. Barnen var många och det fanns nog alltid någon som hade möjlighet att hjälpa dem. När den älsta generationen blev gammal och behövde extra hjälp och vård fanns familjen där för dem.
Den som ändå fick en tung arbetsbörda var förstås Brita. Hon hade fött åtta barn under nitton år. När Claes var ute i fält eller på andra kommenderingar skulle hon se till att allt fungerade på torpet, att åkrarna blev sådda och skördade, att djuren och människorna fick mat.

Claes tjänstgöra som soldat vid Vingåkers kompani fram till 1845. De första åtta åren vid nr.228 i Sköldnäs rote V. Vingåker sedan tjugotvå år vid nr. 217 i Viks rote, Ö Vingåker. Han var då 54 år och det var inte brukligt att ha de indelta soldaterna kvar i krigstjänst längre vid den åldern.  Som det framgår av soldatregistrets personakt för Claes Gunn (se ovan) har han tjänat utmärkt väl och deltagit 1813-1814 års fälttåg. Claes får omgående understöd. 

Vid tiden för pensioneringen finns endast de yngsta två barnen kvar i hemmet. Lars Johan som då är 13 år och Claes Albert 10 år. Lars Johan är kvar ytterligare några år men flyttar sedan som arbetare till Forssa Pappersbruk. Där avlider han 17 år gammal i nervfeber. Claes Albert kommer att bo kvar vid Släntbacken ända in i vuxen ålder. Han skrivs då som arbetskarl, gifter sig och bildar familj här.

Claes och Brita kommer att bo kvar livet ut vid Släntbacken. Båda blir gamla och dör av ålderdom enligt församlingens dödbok. Han på sin 74:e födelsedag 1865. Se bouppteckning. Hon dör knappt fyra månader senare i mars 1866 72 år gammal.

Soldat nr.228 och 217 Claes Gund

  

Vid Gunnvikens soldattorp, Sköldnäs rote i V.Vingåker börjar Claes sin första soldattjänst som nr 228 vid Södermanlands regemente, Vingåkers kompani nr 2. Han får då efternamnet Gunn eller Gund. Båda efternamnen förekommer i dokument. Claes egenhändigt skrivna namnteckningen har jag hittat i bouppteckningen efter hans moder Ulrika Eleonora daterad 1855. Här använder han själv efternamnet Gund.

Claes fick börja sin tjänstgöring med att delta i 1813-1814 års fälttåg i Tyskland mot Frankrike under kronprins Karl Johans krig mot Napoleon. Att han deltog i det här fälttåget finns omnämnt i GMR 1845 i samband med att Claes avskedas. Därmed kom han att delta i det sista krig som Sverige fram till  nu (2020) aktivt deltagit i.

Bild och text hämtad från SO-rummet.

Efter detta är han kommenderad till Södertälje både 1817 och 1820. Även hans far Pehr Wik är kommenderad till Södertälje de här åren.
1823 får Claes överta tjänsten i Östra Vingåker efter sin far då han avskedas. Han blir då soldat nr 217, Viks rote, Södermanlands regemente, 1:a Majorens kompani (från 1839 Vingåkers kompani). 

Från vänster, bild 1: Claes Gunns soldatkort från Evert Wahlbergs register
bild 2: informationstavla vid Övre Släntbacken skapad av Vingåkers hembygdsförening
bild 3: manskapsuniform 1815 Södermanlands regemente

Generalmönster rullar år 1839 och 1845.
Några ytterligare kommenderingar har jag ännu inte hittat men säkert var att soldaterna regelbundet fick genomföra sina övningar på Malmahed.

Samtliga kompanier som tillhörde Södermanlands Regemente hade sin fasta övningsplats på Malmahed.
Södermanlands regementes kompanier Soldatliv på Malmahed ca 1860-tal. Bilden från Soldatregistrets hemsida 
Som det framgår av soldatregistrets personakt för Claes Gunn (se ovan) har han tjänat utmärkt väl och deltagit 1813-1814 års fälttåg i Tyskland. Claes får omgående understöd.

Släntbacken år 2017

Släntbacken bestod av två soldattorp. Övre och Nedre Släntbacken. Båda torpen med tillhörande uthus och mark. Det fanns minst en undantagsstuga kanske två.
Om man sedan tänker på hur barnrika dessa familjer oftast var kan man tänka sig att det blev som en liten by.
Båda dessa torp finns kvar och är fortfarande bebodda. Bilderna här nedan är från ett besök här i april 2017.
Torpen ligger idylliskt på varsin kulle med åkermark mellan och omringat av skog.

Övre Släntbacken var Wiks* soldattorp nr 217. Det har fungerat som soldattorp sedan 1681.
*Många soldater  fick därför ta sig soldatnamnet Wik. 

 

 Nedre Släntbacken var Toltorps soldattorp nr 218. Det finns dokumenterat som soldattorp sedan 1678.
 

About cookies User: Visitor Modified: 12 augusti 2023 Copyright © 2015 Lena Wingren. All Rights Reserved