Adress:
Lena Wingren
Stentorp
61197 Stigtomta

Tel +46-736297773


Log on

Skrivelse från 1761

Vad fodras för att bli soldat? 

En Soldats hälsa (1761)

En tillkommande soldat bör vara:

 långsamt uppskjuten eller utväxt,

25 år gammal, ha brett och stort bröst,

 smalt underliv, ingalunda fet, men köttfull,

 med fasta grovhåriga lår och ben,

långsam, lätt och jämn samt nästan omärklig andedräkt,

 lång syn, god hörsel,

stora ådror, hårda öppningar och svårt att svettas,

god matlust och okännbar matsmältning,

samt en jämnhet eller viss art långsamhet i sina kroppsrörelser.

Den tjänar inte till soldat som:

har löst hull, är mager, torr, blek eller svart, ty han kan ej äta bra, tål ock ingen köld, samt är merendels krämpig av gyllenåder (hemorrojder).

 Vidare tjänar ej den som är hastigt uppskjuten, har smalt bröst och lösa öppningar, ty sådant ger tillkänna en sjuk och svag kroppsbyggnad

Vidare bör ingen som ej är utväxt bli tjänstgörande soldat, ty han kan ej äta mer än en utväxt som han dock har nödigt men måste undergå lika arbete, följaktligen går dess maskin förlorad.

Ytterligare bör han ej ha utfallande ändtarm, bråck, blodspottning eller svindel, fallandesot eller rylen (valkar),

icke heller sura ben, eller förr avbrutna och sårade lemmar, ty en rätt utövning av tjänsten, fodrar i fält var lem i sin största färdighet och spänning.

Den del som häruti brister blir strax värkfull, svullnar och gör karlen oförmögen till tjänst.

Vokabulär: KASSERAS = Karlen blir oförmögen till tjänst pga skada, sjukdom, lösaktigt leverne ­­-alt. stå på förbättring en begränsad tid.

AVSKED: följ av kassering alt pensioneras, efter 25 års tjänst = gratialist.-

About cookies User: Visitor Modified: 25 december 2021 Copyright © 2015 Lena Wingren. All Rights Reserved