Adress:
Lena Wingren
Stentorp
61197 Stigtomta

Tel +46-736297773


Log on

Den gamla psalmboken

1948

Mina föräldrar Arne och Ulla Roth hade sitt första gemensamma hem som nygifta på Vevelsta gård i Husby-Oppunda socken. Här hade pappa en tjänst som lantarbetare och här fick de sitt första barn, min bror Cim.
Under den tid de var bosatta här revs ett hus i närheten av kyrkan. I huset hittades en gammal kvarglömd psalmbok. Två ägare finns inskrivna i boken, den senare med efternamnet Roth. Roth hade varit soldat i Husby-Oppunda i mitten av 1800-talet och hade ärvt psalmbohen efter sin mor. I psalmboken har antecknats samtliga åtta barn som soldat Pehr Roth och hustrun Anna Christina fick.

Mina föräldrar som hade samma efternamn som soldaten fick ta hand om boken då det kunde vara möjligt att detta var tidigare släktled till min pappa. Då jag släktforskat har jag hittat att mina  förfäder kommer av en helt annan soldatsläkt med efternamnet Roth som var verksam under ungefär samma tid men bosatta i Nykyrka socken.

Min mamma Ulla (nu 95 år) vill gärna att boken kommer i "rätta händer". Nu har jag försökt kartlägga familjen i Husby Oppunda för att möjligen hitta någon arvinge efter Pehr Roth. Detta har jag tyvärr hittills inte lyckats med.

Maria Nilsdotter


Första ägare till psalmboken är Maria Nilsdotter som är född i Walla soldattorp 1777. I alla kyrkböcker jag hittat henne är hon inskriven med födelseåret 1776.


Walla soldattorp. Källa: Evert Wahlbergs arkiv.

hfl 1774-1783 Husby Oppunda får man informationen:
Föräldrar är soldat nr.58 Nils Lindmark (1748) och Kerstin Nilsdotter (1751). I kyrkoboken står Maria född 1776 och var tvilling. Systern dog antagligen redan vid födseln. Hon får senare tre syskon. Fadern dör i Finland 1790.
Hfl 1784-1793 
Redan som 14-åring måste Maria tjäna sitt uppehälle själv. Hon blir piga på olika gårdar i Husby Oppunda socken. Maria gifter sig ca 1800 med torparen Olof Nilsson (1768). De bosätter sig i Gjölet.
Hfl 1804-1812 visar att de då har tre barn, Anna Maria (1801), Brita Christina (1804) och Pehr (1810).
Att Pehr är samma person som soldat Roth förstår man då födelseuppgifterna stämmer.

Soldattorp i Husby-Oppunda

 
Källa:Evert Wahlbergs arkiv, soldatregister P10

Pehr (Olofsson) Roth

Texten på boksidan tolkad av mig, med orginalstavning:
Dena bok tilhör mig soldaten Roth är föd vid Göle i husby soken och är föd til hvärden den 16 november 1810 jag har ärft dena bok efter min moder som dog den 19 october 1836 far dog den 5 magus 1843.

Pehr som är Marias äldsta son får ärva psalmboken efter modern. Att soldat Roth har förnamnet Pehr nämner han inte här i boken men det står ändå klart av bokens och kyrkböckerna innehåll.

När Pehr gifter sig 1834 med Anna Christina Jansdotter (f.1809) är han dräng på Stenåker. 1835 blir han antagen som soldat nr 57 bosatt på Flåsta under Örsta rote. I samband med det militära uppdraget tilldelas Pehr efternamnet Roth. Familjen bor här till 1848 då Pehr får byta tjänst till nr.41 i samma socken och samma rote (se karta ovan ). Torpets namn är Stensåker. Här tjänstgör han i arton år men begär avsked enligt läkarintyg pga. sjuklighet 1866. Detta beviljas omgående. Omdömet som finns nedskrivet säger att Pehr Roth tjänt utmärkt väl och får underhåll omgående.

Efter den militära banan är Pehr med hustrun Anna Christina skrivna vid Eneby men, enligt anmärkning i hfl, bosatta vid Adolfsberg(ett hus i närheten av kyrkan). Här är han verksam som kyrkvaktare.
När Pehr avlider åttiosju år gammal 1897 får Anna Christina flytta till fattighuset. Här bor hon sina sista år och avlider 1901.  

Barnen

Pehr och Anna Christina får under sitt liv tillsammans åtta barn. Alla prydligt inskrivna i psalmboken.
Äldst är Stina Catarin född 1832. I födelseboken beskrivs hon som  "oäkta" dotter till Anna Christina. När Stina dör den 22 april 1844 av bröstsjukdom nämns hon i dödboken som soldat Roths dotter. Det var alltså ett gemensamt barn född före äktenskapet.
Därefter Anders Petter, född 1835. 
Carl August född 1837,död 1846 av slag.
Anna Charlotta 1840 död i vattusot 1845.
Adolf Fredrik född 1842.
Josefina Albertina 1844, död 1847 av kikhosta.
Clara Ulrika 1847
Johan Robert 1849.
Alla barnen utom de två äldsta och det yngsta är födda vid Flåsta soldattorp. Stina Catarina är född på morföräldrarnas torp Gröndal. Anders Petter är född vid Stenåker där Pehr är dräng innan han blev soldat och Johan Robert är född vid Stensåkers soldattorp.

Nu ska jag försöka klargöra hur soldat Pehr Roth har nedtecknat barnen i psalmboken. Det var först förvirrande då de inte är inskrivna i tidsordning.  
Här har jag i mitt förtydligande av texten ändå använt mig av samma stavning som originalet.  

Boksid 1 och 2

Det gav mig vissa problem att få ordning på hur soldaten hade noterat sina barn i psalmboken då boksidorna utnyttjats lite här och där. Efter att först med husförhörens hjälp ha tagit reda på antalet barn och tidsordning fick jag ett utgångsläge som gjorde det möjligt att reda ut noteringarna.
Nedan redogör jag för sidorna i den ordning som de bör ha skrivits. De första två sidorna noterar de första fyra barnen som är födda inom äktenskapet. Första sidan innehåller fyra barn med efternamnet Pärson, andra sidan samma fyra barn men med efternamnet Roth.   

Här har jag i mitt förtydligande använt mig av samma stavning som i originalet.

sonen anders petter pärson föd den 9 julius 1835
sonen charl gustaf* pärson föd den 12 juni 1837
sonen adolf fredric pärson föd den 8 julius 1842
dotren anna salota** pärson föd den 17 junius 1840
 

*sonen som är född 1837 har i kyrkbökerna namnet Carl August men skrivs av fadern vid två tillfällen som Carl Gustaf.
**att stava till Charlotta var inte självklart.

Boksida 3

dotern stina katarina föd den 24 september 1832
död den 22 april 1844 begravd den 24

dotern salota föd den 17 junius 1840 död den 10 oktober1845
begravs den 14 i same månad

doteren josefina albertina föd den 19 december 1844.
död den 1 januari 1847
begravd den 6 i denna månad

På den här sidan skrev soldaten upp de tre döttrar som alla dog som barn.

Stina Catarina var den dotter paret fick innan de gift sig. Hon blev tolv år innan hon dog av bröstsjukdom 1844.

Anna Charlotta dog fem år gammal av vattusot 1845.

Därefter Josefina Albertina som dog av kikhosta vid två års ålder 1847.

Att sonen Carl Gustav (August) dog 1846 av "slagen" enligt dödboken kan jag inte hitta någon notering om i psalmboken.

 

 

Boksida nr 4

Pehr och Anna Christina förlorat fyra barn mellan 1844 - 1847, ett barn varje år. Detta måste ha känts tungt men var tyvärr inte ovanligt på den här tiden.
När Clara Ulrika föddes i maj 1847 hade de bara Anders Petter och Adolf Fredriktvå kvar i livet. Ytterligare ett barn fick de 1849, sonen Johan Robert.


dotren klara ulrika föd 1847 den 27 mars
sonen johan råbert föd den 21 september 1849

De fyra soldatbarnens livsöden

Med förhoppningen att hitta ättlingar efter Pehr Roth redogör jag för vad jag kunnat hitta om hans fyra barn som blev vuxna.
Värt att notera är att alla fyra förekommer med tre olika efternamn vid olika tidpunkter i olika kyrkböckerna. Både Roth och Pehrsson förekommer och är helt naturligt men vid något tillfälle har Pehrsson blivit Pettersson antagligen pga. otydlig handstil. Över tid verkar Pettersson ha blivit vedertaget för alla fyra. Johan Robert väljer tydligen att byta efternamn i samband med flytten till Eskilstuna varvid han utnyttjar sin fars soldatnamn Roth och lägger till ändelsen elius

Äldsta sonen Anders Petter (f.1835) tjänar dräng på olika gårdar i Husby-Oppunda när han lämnat hemmet. Gråsta, Norrhem, Örsta övergård. 1869 när han gifter sig med Gerda Pehrsdotter(f.1840) blir de torpare på Stensberg på prästgårdens ägor. Här blir de kvar i tjugofem är men flyttar sedan torpet Brostugan som de driver till Anders Petter är 74 år. Lägenheten Adolfsberg blir deras sista bostad. Gerda dör 1913 och Anders Petter 1918. De fick inga egna barn men hade två fosterbarn som de tog hand om.

Adolf Fredrik (f.1842) börjar även han sin bana som dräng på olika gårdar i Husby-Oppunda. 1868 börjar han en anställning som fördräng på Husby gård. Han gifter sig 1869 med pigan Anna Sofia Carlsdotter (f.1845) och avancerar samtidigt till rättare. Denna tjänst innehar han till sin pensionering i början på 1900-talet och får för detta patriotiska sällskapets medalj. De lever kvar på Husby gård livet ut. Adolf Fredrik dör 1919.
Adolf Fredrik och Anna Sofia får bara ett barn, en dotter, Anna Mathilda som är född 1870. Som vuxen flyttar hon några år till Nyköping. Återkommer till Husby Gård för en tid men flyttar till Stockholm, Maria församling 1898.

Clara Ulrika (f.1847) blir den sista av barnen att lämna föräldrahemmet 1866. Hon tar tjänst ett år som piga på Gröndal flyttar sedan till Husby gård där hennes bror Adolf Fredrik är rättare. Här avancerar hon från piga till husfru. Nämnas bör att Clara Ulrika har med sig efternamnet Roth tills hon är anställd på Husby Gård där det ändras till Pettersson. Antagligen för att brodern fått med sig detta efternamn helt felaktigt.
Under tiden på Husby gård träffar hon trädgårdsdrängen Carl Gustaf Söderberg. De gifter sig 1873 och flyttar till Minninge i Nikolai socken. Här får de sonen Gustaf Arvid (f.31/8 1874).  Ett år tillbringade de på Berga i Helgona därefter på Tärnö gård där de får ytterligare en son, Carl Alfred 1876. I maj 1879 dör båda deras söner med bara några dagars mellanrum i scharlakansfeber. Dödboken för våren 1879 uppvisar en epidemi som drabbar många barn på Tärnö. Den 5/5 1880 utökas familjen med dottern Hulda Ulrika. På Tärnö är de kvar ytterligare en tid men flyttar sedan till Husby Gård där de får sonen Karl Johan 4/10 1882.
Enligt folkräkningen får jag uppgifter om att Carl Gustaf är rättare på Ramsta i Husby-Oppund (1890) på Tufkärr i Årdala (1900), på Stäringe i Årdala (1910).

Clara Ulrikas barn:
Hulda Ulrika
flyttar som piga till Bjudby i Blacksta 1897. Sedan har hon olika pigtjänster i bygden bl.a. var hon piga vid Vadsbro järnvägsstation året innan hon flyttar till Eskilstuna.
I Eskilstuna gifter hon sig med Gustav Alfred Lindqvist och blir hon kvar här livet ut. Hon dör 1915, 35 år,  men tycks inte fått några barn.
Karl Johan jobbar som dräng på olika gårdar i trakten men är från 1902 till 1905 skriven hos föräldrarna på Stäringe. Under en del av den här tiden gjorde han troligen militärtjänstgöringen. På hösten 1905 flyttar han till Eskilstuna. Han gifter sig med Hilma Charlotta Jansdotter. De kommer att få fyra barn, varav tre uppnår vuxen ålder. Rut Maria Kristina (1909-1975), Gunvor Hulda Augusta (1912-1996), Karl Viktor (1913-1976).
Karl Johan finns i en folkräkning 1910 nämnd som poliskonstapel i Eskilstuna. Vid sin död 1969 är han bosatt i Södertälje och här nämnd som f.d. gjuteriarbetare.
Dottern Gunvor är gift med Gunnar Bjuremark (1909-1955). Fick de några barn???

Johan Robert (f.21/9 1849) den yngsta av soldatens barn lämnar hemmet 1865 för några drängtjänster först i Årdala och Husby-Oppunda. 1867 börjar han som dräng på Ekeby hos skomakare Lundqvist. Flyttar med skomakaren till Weckla i wadsbro -69. Att vara skomakardräng passar tydligen Johan Robert bra. Han blir kvar till 1874 då han flyttar vidare till Forssa församling och blir dräng hos skomakare Lindmark i sex år.1880 lämnar han både Forssa och drängyrket.
Nu flyttar han till Eskilstuna där han i inflyttningslängden tituleras poliskonstapel med efternamnet Rothelius*. I hfl 1879-1884 nämns han både som poliskonstapel och skomakare. Under denna tidsperiod vigs han med Christina Sofia Berg (f.1858) från Runtuna. De kommer att få barnen Maria Kristina Elisabeth (f.1883), Ruth Ester Sofia (f.1887), Rakel Elsa Elfrida (f.1891), Johan Gustaf Ruben (f.1896), Ernst Johan Axel (f.1900). Källa folkräkning 1910. Från samma källa får jag uppgiften att Johan Robert numera är Tingshusvaktmästare.

* Var det så enkelt att bara byta ut sitt efternamn som det verkar här? Om man på riksarkivet söker på Rothelius så får man en hel del träffar runt om i främst Mellansverige. Fanns det någon koppling till någon av dessa släkter eller "gjorde" Johan Robert namnet med utgångspunkt från soldatnamnet Roth? Något som jag funderar på.

Ättlingar?

De barnbarn till Pehr Roth jag hittat och beskriver i artikeln ovan är alltså Anna Matilda (f.1870),Hulda Ulrika (f.1880), Karl Johan (f.1882), Maria Kristina Elisabeth (f.1883), Ruth Ester Sofia (f.1887), Rakel Elsa Elfrid (f.1891), Johan Gustaf Ruben (f.1896), Ernst Johan Axel (f.1900).

Då återstår bara den svåra frågan hur jag ska hitta några/någon nu levande ättling efter Pehr Roth. Det blir mycket svårare att leta ju närmare nutid man kommer pga. sekretess.
Kanske jag lyckas, kanske inte... 

About cookies User: Visitor Modified: 13 mars 2023 Copyright © 2015 Lena Wingren. All Rights Reserved