Rosenhill

Jag tycker att gården Rosenhill förtjänar en egen sida.
Nils Rosenlund förvärvade gården 1877. Därefter kommer den att ha betydelse för min släkt i över 100 år. 

I samband med att Nyköpings kommun på 1970-talet vill exploatera området för bostäder kommer den sista släktingen att få lämna området. Jag ska här nedan återge historien kring gården Rosenhill med anknytning till min släkt.
Kartorna nedan ger en bild över förändringen.


Karta från 1897.
Greenwood har här fått fel namn tänkte jag först. Eller hette huset kanske från början Green Mood men blev sedan Greenwood som är lättare att säga. (Egen reflektion) 


Karta över samma område från 2015.

1877 - 1901

Nils Rosenlund köpte gården i nära anslutning till sin arbetsplats, Nyköpings hamn, som ligger tvärs över Stadsfjärden vid å-mynningen. Han kommer att vid sidan av sin tjänst i hamnen driva jordbruket med hjälp av en rättare och några statarfamiljer. Enligt husförhör från tiden finns ingen arrendator.

Gården hette från början Herrhagen men får med Nils som ägare byta namn till Rosenhill. Hur många hus det fanns på gården innan Nils och Betty kom hit vet jag inte. Men det rödfärgade tvåvåningshus fanns redan före deras tid. Dessutom bör det ju ha funnits en del arbetarbostäder, ladugård, stall och andra uthus. När den högra bilden nedan visar ett uthus som var "uråldrigt" 1915 tror jag även att detta var med före Rosenlunds tid.

Det här huset fick behålla det ursprungliga gårdsnamnet, Herrhagen. På baksidan av kortet står det: Det uråldriga uthuset på Herrhagen. Vedbod, källare, stall och hemlighus

Nils lät bygga två hus på gården som står kvar än idag. Det är dessa båda hus som följt släkten några generationer fram i tiden.

Det första huset byggdes 1877, låg med utsikt mot Stadsfjärden och kom att bli Nils och Bettys bostad och huvudbyggnad på gården.

Huvudbyggnaden 1903-1924

När Nils Rosenlund dör 1901 är dottern Callie Lindh ensam arvtagare till Rosenhill. Hon följer faderns uppmaning i testamentet och anställer en arrendator för att sköta gården.
Emil Larsson kommer till Rosenhill 1903, bildar familj och är gården trogen till in på 40-talet. Arrendatorfamiljen får bo i huvudbyggnaden och Callie nyttjar Greenwood för egen räkning. Under den här tiden använder hon huset omväxlande som permanent bostad och som lantställe.

Rosenhill var en gård med en areal av 24 ha. Hur många djur och vad man odlade på markerna 1918 kan man läsa i Jordbruksverkets lokalundersökning.

Bilderna med text här under är hämtad från bygdebands hemsida. Jag tror att bilderna är tagna före 1920.

Här står familjen Larsson uppställd framför bostadshuset vid Rosenhill, som ses i bakgrunden och med en uthuslänga närmast. Utöver familjen är nog även en del tjänstefolk med. Mannen vita mössan är husbonden själv, arrendatorn och fjärdingsmannen Emil Larsson, född 1877 Nikolai. På hans högra sida står hustrun Hulda Mathilda, född Englund, 1877. Larsson kom till Rosenhill 1903 och paret gifte sig 1904. På moderns högra sida står dottern Astrid, med sin syster Märta framför sig. Framför Emil står sonen Bror Emil Ragnar. På dottern Astrids högra sida står Gerda Andersson, dotter från Stafstugan. Hon kan ha varit kokerska, då hon sedan kom att ha den tjänsten på Emtnäs ålderdomshem. Den unge mannen längst till vänster i bilden och lite "på sidan om" kan vara drängen Ture Andersson, född 1910 i Råby- Rekarne. De övriga har vi inga uppgifter om vilka de är. Bildens årtal är okänt.

Här är det tydligen någon festlighet på gång vid gården Rosenhill. Anledningen är okänd, liksom årtal och personer på bilden. Den enda som kan namnges, är damen i bildens mitt, med vit halsduk om huvudet och kaffepanna i handen. Det är Gerda Andersson, dotter vid Stafstugan i Nikolai. Hon arbetade en tid hos Larssons på Rosenhill. Mannen vid stolpen, mitt emot Gerda, kan vara Johan Emil Larsson, som arrenderade gården då.

Huvudbyggnaden från1924

När Sten (barnbarn till Nils R.) och Hildur bosätter sig på Rosenhill 1924 börjar en ny epok i gårdens historia.
Emil Larsson med familj fortsätter att sköta jordbruket men de får flytta till ett annat hus. Det unga paret flyttar nu in i huvudbyggnaden och Sten öppnar en handelsträdgård.

Sten och Hildur utanför växthusen

Emil Larsson arrendator på Rosenhill med sonen Ragnar. Nyfikna på hästarna är Ulla och Berit med mamma Hildur. Bilden troligen från 1929.

Familjen bodde kvar i huset till slutet av 1930-talet. De tre döttrarna växte upp här och Ulla, min mamma, kan fortfarande berätta hur det var att bo och leka i och utanför huset. Men Sten blev sjuk, handelsträdgården gick i konkurs och de måste lämna det stora huset.  Därefter har inte detta hus bebotts av min släkt.  
Nu fick familjen hyra en liten lägenhet i huset som heter Herrhagen. Efter Stens död bodde Hildur och flickorna kvar här. Flickorna blev vuxna och flyttade ut. Hildur bodde här till 1955 då hon flyttar till Nyköping. Jag har minnen från besök hos mormor på Herrhagen när jag var liten.

 


Det stora huset från gårdssidan. Liten Berit på promenad ca 1929.

Som mamma minns det, fylldes  det stora huset en tid efter de flyttat ut av män från Landsstormen. Det var nog tillfälligt pga. kriget som pågick i Europa.
Jag vet att huset i slutet på 50-talet och på 60-talet bestod av mindre lägenheter och att huset då var rätt förfallet.  
Efter Callies död 1939 såldes gården men fortsatte drivas av arrendator. Så småningom köpte Nyköpings kommun marken för att bygga bostäder. Man bygger ut staden och här finns ett attraktivt område, nära till stad och sjö. Tyvärr fick den fina gamla huvudbyggnaden förfalla och var tänkt att rivas. Men räddades i sista stund av en köpare som var intresserad av att renovera huset. Till stor glädje har det också blivit återställt och har stora likheter med det hus som mamma och hennes systrar växte upp i.  

Bilden är från Södermans Nyheter ca1980. Huset hade stått tomt länge och var mycket förfallet. Samma hus 2004. Framför huset står jag med min mamma Ulla som är uppvuxen i huset på 20 och 30-talet.
Huset från sjösidan. tidigt 1900-tal. Samma hus 2004. Efter förfall och renovering.

Greenwood

År 1882 byggde Nils Rosenlund hus nummer två i en skogsbacke på gården.Det huset fick namnet Greenwood.

Enligt muntlig tradition i min släkt byggde han det här huset till dottern Callie. Hur det användes från början vet jag inte. Kanske var det ett hus som Callie med sin stora familj kunde bo i när och om de vistades på Rosenhill  någon del av sommaren och på jul. Men att huset senare ägdes av och beboddes av Callie vet jag.

 

 

När Callie blir änka med fyra barn kvar hemma flyttar hon till Nyköping 1898. Därefter kommer hon att använda Greenwood omväxlande som lantställe och som permanent bostad.
När barnen blir vuxna och flyttar ut blir villan med trädgård en naturlig samlingsplats för släkten Lindh.
Sten och systerdottern Maria Kerstin med dotter Maria i trädgården. Ung Sten i trädgården.
 

Kerstin och Åke Thorman köpte huset av Callie 1934. Kerstin var Callies enda dotter (barnbarn till Nils R.). Callie bodde sina sista år i huset tillsammans med Kerstin och Åke.

Berit, min moster har berättat att Callie hade ett eget rum på övervåningen med utsikt mot vägen. Där satt hon och handarbetade och hade samtidigt koll på vilka som kom till och gick från gården. Berit och hennes systrar går förbi här för att komma till skolan. Mamma har berättat att de ibland gick in och hälsade på farmor Callie när de gick hem från skolan. 

Kerstin blev änka när Åke dog 1954. Därefter flyttar Maria, in och bor i huset tillsammans med sin mor. Maria är lärare och tjänstgör i Nyköping.

Kerstin och Maria kommer att bo här tillsammans till Kerstin går ur tiden 1976. Jag har minnen från besök i "Villan" under min uppväxt. Faster fixade lite i köket och sedan gick man upp på övre hallen och fikade. Det kunde också tänkas att man blev bjuden på en underbart godismarmelad som jag tror var hemgjord.

Huset kallades i dagligt tal kort och gott för Villan och Kerstin för faster, för hon var ju mammas faster.

Faster bakar i köket på Greenwood. År 1969. Fikadax på övre hallen ca1965.Från vänster: Maria, faster, pappa Arne, jag, moster Gunnel och mamma Ulla. 

Maria blev ensam kvar i huset efter Kerstins död och blir därmed den sista i min släkt som bodde i Greenwood. Alltså Nils Rosenlunds barnbarns barn.

1978 köpte Nyköpings kommun huset. Det skulle rivas då området skulle exploateras med nybyggnation.  Den planerade nybyggnationen blev som tur var fördröjd och under tiden kunde Maria hyra huset av kommunen. 

Samtidigt fanns det personer som såg husets kulturhistoriska värde och ville att det skulle bevaras. Huset blev efter en tid sålt till en privatpersoner, som mycket varsamt och skickligt har renoverat det.

 

Greenwood ca år 1915 Greenwood ca år 2000

 

Det är roligt att de två gamla husen finns kvar, men jag undrar just vad ”gamla kapten” Rosenlund skulle tycka om han såg sina ägor idag?