Släktträdet Roth

Släktträdet Roth som visar min släkt på pappas sida har jag till stor del försökt göra mig en bild av med hjälp av den information jag hittat i kyrkböcker och i någon mån andra dokument.

När pappa Arne dog var jag bara 24 år och mitt intresse för släkthistoria hade inte väckts ännu. Pappa berättade aldrig särskilt mycket om sin uppväxt. Han växte upp med sin mamma, min farmor, och fyra syskon i en liten stuga som de antagligen tilldelats av kommunen när fadern dog alldeles för tidigt.

Om det förekom någon muntlig tradition bakåt i tiden från föräldrarna Ernst och Viktoria så är det inget jag känner till.
När jag nu har sökt i det förflutna så kan jag se att i släktgrenen bakom Ernst finns många indelta soldater runt om i Sörmland men även torpare,drängar och pigor.
Släktnamnet Roth tilldelas Ernst farfar Pehr Fredrik 1845 och har sedan fått följa släkten. När jag fortsatt min släktforskning med Pehr Fredrik Roths anor visar det sig att han är den sjätte soldaten av ett gäng soldater i rakt nedstigande led sedan 1718.
Det känns ju lite speciellt att intresset för hästar som finns hos mig även fanns hos både min farfar och farfars far. För övrigt vet jag inte något om hur farfar var som person. Min pappa var bara 2,5 år när Ernst dog så han hade inget minne alls av sin far. Men av det enda foto som finns bevarat tycker jag att han ser mycket snäll ut, vilket även min pappa var.
Även på Viktorias gren förekommer i alla fall enstaka indelta soldater. Hennes farfar Anders Petter Wed var soldat. Men för övrigt består Viktorias gren till största delen av hårt arbetande drängar och pigor samt entaka torpare.

Under min uppväxt hade vi inte så mycket kontakt med min farmor eller pappas syskon med familjer. Detta innebar att jag och min bror inte heller hade någon nära relation till våra kusiner.
När jag sommaren 2017 tagit kontakt med några kusiner som finns kvar förstår vi att ingen av oss har känt till något om farmor Viktorias bakgrund. Inte heller har vi vetat vad hennes man, vår farfar/morfar hette eller något om hans bakgrund. Min släktforskning som gäller min bakgrund på pappas sida har gett mig en fantastisk möjlighet att "lära känna" dessa människor. Som jag tidigare nämnt har jag använt mig framförallt av kyrkböcker för faktauppgifter men sedan har jag försökt leva mig in i deras livsvillkor.

Jag har skapat ett Exelark med de förfäder till min pappa som jag fram till dags dato, 2022, hittat.
När man öppnar länken Släktträd Roth får man en överblick av hur dessa människor hör samman.
De anfäder som jag har dokumenterat är beskrivna enskilt och som familj på samma sida. Via Exelarket kan man gå direkt vidare till den familj man vill läsa om genom att aktivera länken i mannens namn. Finns det ingen länk att gå vidare till betyder det att jag just nu inte har mer färdig information om dessa personer än namn och eventuellt födelseår.

Jag vill poängtera att jag i mitt berättande utgår från den dokumentation jag hittat. Därutöver tar jag mig friheten att beskriva deras historia med den känsla jag fått av hur deras liv kan ha blivit.