Adress:
Lena Wingren
Stentorp
61197 Stigtomta

Tel +46-736297773


Log on

Hamnkontoret och tullhusen i Nyköpings Hamn.


Bild 1. Nyköpings hamn foto före 1896, fotot kommer från sparade dokument som tillhört Nils Rosenlund och togs troligen under den tid då han verkade som konsul och bodde i Sjötullen. Se Husförhörslängd 1891-95. Fotograf Carl Jette. 1891 etablerade han fotograffirma på Kapellgatan 40.


Bild 2. Del av ovanstående foto där man tydligt ser Sjötullen innan den blev ombyggd till utseendet nedan.


Bild 3. Hamnen fotograferad tidigt 1900-tal. Här är det nya huset på plats.


Bild 4. Huset Hamnkontoret ska enligt uppgift byggts 1896. Arkitekten hette Emil Befve. Troligen gjordes detta genom en ombyggnad av det äldre huset Sjötullen, se bild 2. Det är okänt när man ändrade namnet till Hamnkontor.
Huset är ombyggt några gånger. Hamnkapten Kennet Attefors såg till att hamnområdet levde upp och blev en rekreationsplats med kaféer och restauranger samt utställningsverksamhet. Fototid: 1959. Källa Bildgruppen Nyköping.


Bild 5. 1912 stod det nya Tullhuset på västra sidan av Nyköpingshamn klart. Om någon var skriven i detta hus vet vi inte. Man bör hitta uppgifter om detta i Nyköpings västra församling. Det fanns kvar till 1977. Fototid: 1931. Källa Bildgruppen Nyköping.

Utredning om Sjötullen Nyköping


Bild 6. Karta från 1888 där namnet Tullhus syns. Ritad av Lantmätare Adolf Helander.

Länkar till Husförhörslängder och Församlingsböcker hämtade från Alla Helgona, Nyköping.


Bild 6. Här ser man längst bort huset Rosenhill vilket ägdes av Nils Rosenlund. Intressant att Nils fick med sin arbetsplats och två hus vilka han bodde i nämligen Sjötullen och Rosenhill. Troligen var detta någon större tilldragelse, invigning eller jubileum? Väldigt många ångbåtar och människor på plats!
Kanske firade man Nils Rosenlunds 60-årsdag som inföll 24 oktober 1891?

About cookies User: Visitor Modified: 26 december 2021 Copyright © 2015 Lena Wingren. All Rights Reserved